MIDDEN - DELFLAND

De Polders van Midden-Delfland in beeld

De gemeente Midden-Delfland streefde er naar om in 2007 een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor het Midden-Delfland gebied te ontwikkelen. Inmiddels is in 2009 het Landschapsontwikkelingsperspectief (LOP; zelfde afkorting; andere naam) opgesteld en vastgesteld door de gemeente Midden-Delfland en omliggende gemeenten en het hoogheemraadschap van Delfland. 

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk zet zich in om de cultuurhistorie van de polders in het Midden-Delfland gebied te beschrijven. De cultuurhistorie is ook een element in het LOP. De rapporten kunnen als PDF-bestand worden gedownload op: www.middendelfland.net/HistorieLandschap/ 

Het doel van dit onderdeel van Midden-Delfland.net is een interactief tijdbeeld te geven van de polders en het landschap van Midden-Delfland anno 2007. Op de kaart staat voor elke polder een groot aantal aanklikbare locaties, waarmee vervolgens één of meer grotere foto's kunnen worden bekeken.

Klik op een polder of kies uit de lijst onderaan 

 22-09-2018